Een goed geïsoleerde woning 

Welke factoren zorgen ervoor dat je kan wonen in een goed geïsoleerd huis of appartement? Het E-peil en S-peil spelen hierbij een belangrijke rol.


1. Wat is het E-peil en wat is EPB?

EPB staat voor Energie Prestatie Bepaling. Dit zijn doelstellingen voor de energieprestaties van nieuwbouwwoningen en renovaties.

Een belangrijk onderdeel van de EPB regelgeving is het E-peil of energiepeil van een woning. Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Op vandaag (2019) ligt de wettelijke eis voor het energiepeil van een woning op E40, vanaf 01/01/2021 zal dit verlagen naar E30. Een woning met een E-peil E30 wordt ook wel een BEN woning genoemd, BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Het behalen van deze niveaus is een verplichting. Als je E-peil hoger ligt dan de eis, dan zal je beboet worden. Maar als je beter presteert dan het maximum toegestane E-peil, dan kan je ook beloond worden. Een mooi voorbeeld daarvan is het tijdelijk schrappen (5 jaar) van de kosten voor onroerende voorheffing van je woning.

Hoe wordt het E-peil berekend?

Het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw. Een EPB verslaggever berekent het E-peil, met behulp van de 'EPB-software'. 

Het E-peil hangt af van:

  • De thermische isolatie
  • De luchtdichtheid
  • De compactheid
  • De oriëntatie
  • De bezonning
  • De bewuste ventilatieverliezen
  • De vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting)

2. Wat is het S-peil?

Het S-peil of schilpeil houdt rekening met de isolatie en luchtdichtheid van de ‘schil’ van je gebouw, met de compactheid van je woning, met de grootte en oriëntatie van je ramen en met zonnewering.
Hoe lager het S-peil, hoe minder energie je nodig hebt om je huis of appartement te verwarmen of koel te houden.

Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of het huis of appartement een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor één appartement en niet voor een appartementsgebouw.


3. Hoe belangrijk is isolatie voor mijn woning?

Isoleren is super belangrijk. Isolatie is zoals een warme jas op een koude winterdag. We dragen dan een dikke jas om ons te beschermen tegen de koude. In deze jas zitten dons of vezels, die de lucht vasthouden. Het is moeilijk voor warmte om door stilstaande lucht heen te dringen. Isoleren is dus eigenlijk lucht laten stilstaan. Isolatie rond een woning doet net hetzelfde. Door zeer lichte materialen (zoals PIR of EPS) als een schil rond de woning te leggen, wordt een stilstaande laag lucht rond de woning gelegd. Deze houdt je woning lekker warm in de winter en goed fris in de zomer.

Door de warmte langer vast te houden, verbruik je minder om te verwarmen en betaal je dus minder energiekosten. Tegelijk stoot je minder CO2 uit met je woning, en help je het milieu.


4. Waaruit bestaat de isolatieschil van mijn woning?

Isolatie vind je terug in je vloer, je dak (plat of hellend), en je gevel. Ze zorgt er voor dat de warmte in de winter binnen in je woning blijft en in de zomer buitengehouden wordt. Meestal bestaat isolatie uit een licht materiaal, uit kunststof of uit mineralen. Het zijn eigenlijk zeer lichte materialen die lucht zeer goed kunnen vasthouden, omdat stilstaande lucht een uitstekende isolator is. De minimale dikte van de isolatie in een Durabrik woning is 10 centimeter, maar soms kan deze oplopen tot 15 cm. Dit is afhankelijk van de keuze van het materiaal en de plaats waar de isolatie moet komen.

Wat is de ideale isolatiedikte?

De ideale isolatiedikte is deze die een minimum aan plaatsverlies een maximum aan warmte tegenhoudt. Voor Durabrik woningen is dit op vandaag 10 cm PIR, of 15 tot 20 cm EPS (afhankelijk van het type van EPS). Zou nog dikker isoleren niet nog meer warmte tegenhouden? Ja, maar het effect van een grotere dikte neemt af naarmate de dikte van de isolatie toeneemt; Bovendien betekent dikker isoleren ook meer plaats die je kwijt bent aan de binnenkant van je woning.

Wat is het effect van isoleren op het E-peil van je woning?

Het E-peil is en maatstaf voor de energiezuinigheid van je woning. Stevig isoleren leidt dus tot een lager E-peil, maar hiervan neemt het effect af naarmate de dikte toeneemt van de isolatie. Durabrik koos de ideale dikte om een maximale verlaging van het E-peil te realiseren.


5. Kan je over-isoleren?

Nee, alleen zal het effect van de eerste 5 cm isolatie veerkrachtiger zijn dan dat van de laatste 5 cm. Durabrik heeft in haar ontwerpen een ideale dikte van 10 cm berekend. Deze dikte biedt maximaal effect. Echter mocht er dikker geïsoleerd worden, kan dit geen kwaad voor de goede werking van de woning. Goed isoleren is hier wel de boodschap, dus koudebrugvrij, in combinatie met een oververhittingsanalyse en een correcte ventilatie.


6. Wat is oververhitting?

Door een woning zeer goed te isoleren, en tegelijk te veel zonnewarmte toe te laten kan je woning oververhitten. Dan zal gedurende de zomerperiode de temperatuur vaak te hoog zijn. Door de zon gericht af te schermen kan je dit vermijden. In de winter kan je ze dan weer meer toelaten, zodat ze kan meehelpen je woning lekker warm te houden. De juiste balans vinden is de kunst. Door middel van een berekening kijken wij na of je woning risico loopt op oververhitting. Indien nodig treffen we maatregelen door bijvoorbeeld luifels of zonwering te voorzien.


7. Waar zit de isolatie in de Durabrik woningen?

Je kan op zeer veel plaatsen isolatie terugvinden in onze woningen, onderstaande technische tekening toont als voorbeeld de verschillende plaatsen waar je ze onder meer kan terugvinden:

1. Spouwisolatie:
bij een klassieke spouwmuur (buitenmuur met een gevelsteen-afwerking) zit de isolatie tussen de baksteen, aan de buitenzijde en het dragend metselwerk aan de binnenzijde. Bij crepi of andere afwerking zit deze aan dezelfde zijde van het dragende metselwerk, maar is de afwerking verschillend.

2. Vloerisolatie:
Op de betonnen vloerplaat van je woning wordt een laag isolatie aangebracht, zo vermijden we dat de warmte door de betonnen vloerplaat naar de ondergrond wegsijpelt.

3. Isolatie van de muurvoet:
Om een correcte isolatie tussen de wanden en de vloeren te realiseren, wordt in de 'knoop' tussen beide voldoende isolatie voorzien. Deze Isolatie is meteen ook de randbekisting van de betonnen vloerplaat.

4. Isolerende werking van ramen en deuren:
Wij voorzien bij Durabrik steeds super-isolerende beglazing, in super isolerende PVC raamprofielen.

 

Wist je dat wij al onze woningen op voorhand volledig screenen, en dat er voor elke woning gewerkt wordt met type-details? Hierdoor verzekeren we de kwaliteit van onze bouwmethode, en kunnen we, als er uitzonderlijk toch eens een probleem ontstaat, perfect terugvinden waar wat zit in de opbouw. Van de opbouw van de fundering, de technieken, tot het dak, alles is uitgepuurd en over elk detail is nagedacht. Om jou de beste garantie te kunnen geven op een top-huis of -appartement!

 


8.Wat is het verschil tussen een BEN woning en een Passief huis?

Het passief huis is een concept dat al dateert vanuit de jaren zeventig. De BEN woning is een veel recenter begrip, bedacht door het VEA (Vlaams Energie Agentschap). BEN staat voor Bijna Energie Neutraal, wat betekent dat het een woning is die bijna geen energie verbruikt. Op vandaag staat dit gelijk aan een woning met een E-peil onder de E30. Hierbij worden alle aspecten van de woning in rekening gebracht. Bij een Passief huis ligt de focus meer op de verwarming alleen, hierbij wordt een super-geïsoleerde schil voorzien, om de warmteverliezen te beperken + en een hoge luchtdichtheid nagestreefd om dezelfde reden. Hoe het Passief huis juist verwarmd wordt, maakt minder uit, wat juist wel een belangrijke rol speelt in een BEN woning. Je kan dus stellen dat een BEN woning eigenlijk een verbeterd passief huis is. Waar de isolatie top is, maar waar ook het systeem van verwarmen, sanitair, ventilatie en hernieuwbare energie in rekening zijn gebracht.


9. Zuinig omspringen met (regen)water doe je zo!

Water is kostbaar, dat kan je al zien aan de waterfactuur. De reden hiervoor is dat het water getransporteerd en gezuiverd moet worden. Al het water dat we verbruiken is afkomstig uit de natuur wat wil zeggen dat wanneer we veel water verbruiken, dit een grote impact heeft op het milieu. Zuinig omgaan met water is dus niet alleen goed voor je portemonnee. Een belangrijk bijkomend probleem is dat regenwater, door de verstedelijking, nog moeilijk in de bodem kan dringen. Er wordt te veel regenwater afgevoerd via het rioolstelsel. Daardoor wordt ook het andere afvalwater te veel verdund en kan men het veel moeilijker zuiveren. Door regenwater op te slaan in een regentank en in te zetten als water voor het toilet, de wasmachine en zelfs als sanitair water, wordt het gebufferd in de tijd en kan het, eens gebruikt, opnieuw gezuiverd worden.

Waarvoor kan ik regenwater gebruiken?

Er zijn systemen die je toelaten je regenwater in te zetten als sanitair water, daarmee kan je je dan onder andere douchen. Hiervoor moeten we het water extra filteren en bacterievrij maken. Dan heb je enkel nog stadswater nodig om te koken en om je tanden te poetsen. Bovendien kan je het afvalwater van je douche of bad laten filteren en opnieuw bacterievrij maken om dan opnieuw te gebruiken als water om je toilet door te spoelen. Zo gebruik je het water tweemaal. Je bespaart dan niet alleen op water, maar ook op energie. De energie die gebruikt werd om het water op te warmen, blijft langer in je woning.

Nog meer tips en kennis opdoen? Lees dan zeker eens onze pagina het abc voor de beginnende bouwer waarin allerlei bouwtermen worden uitgelegd.

abc voor de beginnende bouwer

Wil je graag nog meer informatie over isolatie?

Stuur je vraag of vragen door naar duurzaam@durabrik.be.

<< Ga terug naar de pagina Duurzaamheid