Durabrik voor het eerst B Corp-gecertificeerd

Samen met 48 Belgische bedrijven zetten we onze schouders onder een inclusieve, rechtvaardige en hernieuwbare economie.

Wauw, het is ons gelukt! Vanaf nu mogen we ons trots een B Corp noemen.

Het prestigieuze B Corp-certificaat verbindt bedrijven overal ter wereld die duurzaam en sociaal ondernemen onderdeel hebben gemaakt van hun strategische missie. Samen geloven we dat ondernemen niet enkel draait om winst maken, maar dat je met je bedrijf ook een positieve impact kan – en moet – hebben op de maatschappij. Business as a force for good. We zijn voor het eerst B Corp-gecertificeerd. Het is een mooie erkenning, en vooral een fantastische aanmoediging om, samen met gelijkgestemde organisaties, verder maatschappelijk te ondernemen.Wat is een B Corp?

Bij een B Corp draait alles om een positieve impact op de wereld. De 5.763 B Corp-ondernemingen wereldwijd hebben als doel om vraagstukken zoals de klimaatverandering, armoede en vervuiling aan te pakken. Deze maatschappelijke doelen zijn de afgelopen jaren ook bij Durabrik steeds sterker verankerd in ons algemeen beleid. Duurzaamheid en dienstbaarheid vormen twee belangrijke pijlers van ons familiebedrijf.


B-corp-impact-areas

Hoe werden wij een B Corp?

Durabrik draagt duurzaamheid en dienstbaarheid al jaren hoog in het vaandel en werd in het verleden al verschillende keren erkend voor haar inspanningen. Maar we wilden nog een stap verder  gaan. We wilden tot de internationale gemeenschap van bedrijven behoren die duurzaam en sociaal ondernemerschap helemaal als vanzelfsprekend beschouwen en in elke vezel van hun beleid verweven hebben. Een zeer ambitieus doel… Na een diepgaande B Lab screening van ons algemeen bestuur, medewerkersbeleid, maatschappelijke betrokkenheid, milieu-aanpak en klantenbeheer mogen we nu drie jaar lang het gerenommeerde en fel begeerde B Corp-certificaat uitdragen.


Hoe creëren wij impact?

Een positieve impact zit hem niet altijd in grote gebaren en gewichtige projecten. Soms is het een optelsom van vele kleine en grote daden. De kracht schuilt hem erin dat we bij Durabrik deze vele, vaak subtiele zaken in onze bedrijfscultuur verankeren, zodat ze samen onze strategie voor de lange termijn mee richting geven. 

We houden in onze missie rekening met álle belanghebbenden en zijn aandachtig voor onze sociale en milieu-impact. Onze bedrijfsmissie bestaat erin dat wij een kwalitatief duurzaam product leveren dat toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Daarbij dragen we ook expliciet zorg voor mens, milieu en maatschappij.

Durabrik levert inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en inspireren al onze stakeholders om hetzelfde te doen. Voor elke vierkante meter beton ontwikkelen we evenveel natuur samen met Natuurpunt. We stimuleren in onze woonprojecten het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en zorgen voor groen in de buurt. En ten slotte zorgen we ervoor dat onze woningen energiezuinig zijn met niet-fossiele verwarming, regenwaterrecuperatie en zo veel mogelijk duurzame materialen.

begeleiders-mindervaliden-pukkelpop
durabrik-een-hart-voor-mensen
durabrik-en-rode-kruis
durabrik-zomerkamp

Als bedrijf leveren we een bijdrage aan de financiële zekerheid, gezondheid, veiligheid en welzijn van onze medewerkers. Onze Great Place to Work©-nominatie zien we als een engagement naar onze medewerkers om voor hen een tweede thuis te creëren waar ze eigenaarschap krijgen en zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien. Met ons Hostmanship-programma creëren we een gevoel van waardigheid, betrokkenheid en fierheid bij onze medewerkers.

Durabrik zet in op kwaliteit en klantentevredenheid. Ten eerste door nieuwbouw toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Daarnaast organiseren we tijdens het bouwproces enquêtes om te leren waar we nog beter kunnen. De fierheid van onze medewerkers vertaalt zich in klantenervaringen die boven verwachtingen zijn.

Durabrik is betrokken bij de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn en ondersteunt daarin inclusief wonen en werken. Zo schenken we voor elk woonproject dat we ontwikkelen, een mooi bedrag aan een lokaal goed doel (Hart voor Mensen). We zetten mee onze schouders onder initiatieven waarmee mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen en geven kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door hen op allerlei manieren bij onze bedrijfsactiviteiten te betrekken.


We zien het B Corp-certificaat als een mooi begin van een succesvol groeiverhaal.

Evelien van Kemenade – Duurzaamheidscoördinator Durabrik

 


durabrik-b-corp-2023

Waarom is het goed een B Corp te zijn?

Het B Corp-certificaat is een waardevolle erkenning voor een innovatief en maatschappelijk geëngageerd bedrijf als het onze. We zien het vooral ook als een mooi begin van ons groeiverhaal. Want B Corp duwt ons verder vooruit. We krijgen nu een ambitieus ontwikkelingspad met werkpunten voorgeschoteld. Op die manier blijven we geprikkeld om maatschappelijk te ondernemen. Daarbij hopen we ook onze medewerkers, klanten en leveranciers te inspireren om samen een positieve impact te creëren.