Goed doen voor mens en maatschappij

Duurzaam bouwen is voor ons een vanzelfsprekende keuze. Het is namelijk onze trots als woningen heel lang meegaan en een thuis kunnen zijn voor opeenvolgende generaties. Daarom gebruiken we materialen van goede kwaliteit, die duurzaam zijn op korte en langere termijn. We kiezen ook isolatie en technische installaties die je water- en energieverbruik laag houden en je ecologische voetafdruk beperken.

Maar duurzaam ondernemen gaat breder. Want we zijn niet blind voor de kwetsbaarheid van onze leefomgeving en willen er maatschappelijk betrokken zijn en er een oplossing voor vinden. Zorgzaamheid noemen wij dat: we zijn zorgzaam voor het milieu, voor de buurt, voor de planeet, voor de mensen.

De 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties vormen onze leidraad in drie domeinen:

Wonen
Dit is waar we altijd al sterk in waren: aandacht voor de duurzaamheid en het energieverbruik van onze nieuwbouw huizen en appartementen.

Buurt
De straten, de verlichting, groene plekjes en veel ruimte voor fietsers en voetgangers,… het zijn zaken die een buurt aangenaam en duurzaam maken.

Mensen
We stimuleren onze medewerkers, onderaannemers en klanten om zorgzaam te zijn in hun dagelijkse handelingen. Onze collega’s motiveren we bijvoorbeeld om met de fiets naar het werk te komen. Klanten geven we tips voor het onderhoud van hun woning.


We bouwen VOOR mensen

Voor mensen in al hun verscheidenheid en diversiteit. Mensen die op zoek zijn naar een plek om thuis te komen. In een buurt en omgeving waar het goed is om te wonen, te werken en samen te leven. We stellen ons open voor de behoeften van deze mensen en hun omgeving en blijven ons bewust van onze impact nu en op de volgende generaties.

Concrete voorbeelden:

  • we bouwen voor gezinnen, alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen, senioren, mensen met een beperking (bv. Toonjeshuizen).
  • we kiezen verkavelingen die dorpskern liggen en zorgen voor wandelpaden, groen en speelplekken in buurten.
  • we maken buurten toegankelijk en vermijden dat ze vol auto’s staan.
  • we sluiten waar mogelijk woningen aan op een warmtenet.

We bouwen MET mensen

Met onze medewerkers, zakenpartners, onderaannemers, leveranciers, collega-ondernemers. Ook daar stellen we ons open voor een grote diversiteit aan mensen, met alle soorten talenten. We hebben oog voor het ontwikkelen van talenten en voor mensen voor wie kansen niet altijd evident zijn.

Concrete voorbeelden:

  • bij ons werkt een grote verscheidenheid aan medewerkers, o.a. in samenwerking met de sociale onderneming LetsCo, die mensen met een verstandelijke handicap een job geeft in een gewone werkomgeving.
  • medewerkers van sociaal-economische bedrijven doen voor ons groen- en werfonderhoud.
  • we stellen mensen uit kansengroepen tewerk via o.a. VOKANS.
  • we stimuleren de persoonlijke groei van onze medewerkers.

We bouwen ALS mensen

Als mens en als bedrijf zetten we ons hart, onze blik, onze tijd en onze werkplek open voor kleinschalige, plaatselijke, warmmenselijke initiatieven die dicht bij ons staan. Met oog voor inclusie van mensen met bijzondere talenten. Kansen die op ons pad komen, waar we warm van worden of mensen samenbrengen, daar gaan we vol enthousiasme achter staan. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om gezond te leven en te bewegen.

Concrete voorbeelden: De Genereuzen Pukkelpop, Urbain Trail, Warmmathon, Talent for life, Projecten van ‘Hart voor Mensen’, ICT-materiaal Life school Ghana, Common ground, Healthy Thursday, Fruit op de werkplek

Langdurige engagementen hebben we met: CUNINA, KONEKT, Toontjeshuizen en de zorgpartners, Silenceforpeace, YOUCA dag, BZN, NOMAAD, Pasfoundation