Balansventilatie

Omdat huizen en appartementen steeds beter geïsoleerd worden is het heel belangrijk om je woning te ventileren. Een nieuwbouwwoning die niet voldoende geventileerd wordt ontwikkelt een slechte luchtkwaliteit. Wat is Balansventilatie? Heel kort samengevat houdt balansventilatie de toe- en afvoer van lucht in balans in een woning in stand.


1. Waarom moet je ventileren?

Voor het behalen van een mooi E-peil moeten je je woning ventileren. Energievriendelijke woningen hebben een dik pak isolatie rond zich, en zijn luchtdicht. Luchtdicht bouwen vermijdt dat warmte langs kieren en gaten kan ontsnappen. Misschien hoorde je al over de n50 waarde? Dit is een maatstaf voor het ontsnappen van deze binnenlucht. Durabrik bouwt energiezuinig, dus ook luchtdicht. Natuurlijk willen we ook verse lucht in de woning, maar op een gecontroleerde en geconditioneerde manier. Daarom ventileren we. Kortom, goede ventilatie van je woning is heel belangrijk!


 

2. Hoe worden woningen geventileerd?

Door het aanleggen van een netwerk van kanalen, wordt in de natte ruimtes (badkamer, toilet, keuken) de 'vervuilde' lucht afgezogen, en in de droge ruimtes (living, slaapkamers) nieuwe lucht ingeblazen. Deze toevoer en afvoer zijn in balans, vandaar noemen we deze 'balansventilatie' of D systeem ventilatie. In het ventilatietoestel wordt de warmte die nog in de afgezogen lucht aanwezig is overgedragen aan de verse lucht die van buiten wordt aangezogen. Zo gaat geen warmte verloren, en heb je toch het comfort van verse lucht.3. Welke types ventilatiesystemen bestaan er?

Je hebt 4 verschillene manieren van ventileren. Ventilatiesysteem A, B, C en D. Bij type A gebeurt de luchttoevoer en -afvoer volledig natuurlijk. Type B staat voor een mechanische luchttoevoer (d.m.v. bijvoorbeeld ventilatoren) en natuurlijke luchtafvoer. Voor nieuwbouwwoningen worden voornamelijk type C en D gebruik. Daarom we verder in op deze twee types. 

Wat is het verschil tussen ventilatiesysteem C en D?

Ieder dient voor zichtzelf uit te maken wat hij of zij verkiest, voor zowel systeem C ventilatie als systeem D ventilatie zijn argumenten voor of tegen. Hoewel we de beide systemen kennen, hebben wij toch een voorkeur voor het systeem D. Dit systeem is iets duurder, maar het comfort is een stuk beter.

Bij een systeem-C wordt de verse lucht via roosters binnengebracht, deze zitten vaak in de ramen. Doordat deze lucht niet opgewarmd wordt in het ventilatietoestel, is dit een minder energie-efficiënt systeem (zorgt voor een slechter E-peil). Hierdoor kunnen bovendien comfortproblemen ontstaan in de winter, als de ijskoude lucht in je leefruimte wordt aangezogen. Durabrik kiest er voor om in al haar woningen steeds systeem-D te gebruiken.

Een vaak gehoord nadeel van systeem-D is de mogelijke vervuiling van de buizen. Dit is mogelijk, maar door onze jarenlang ervaring vinden we dat dit probleem sterk overroepen is. Mocht dit toch gebeuren, dan kan een grondige reiniging van het kanalenstelsel (kan ook door Durabrik gebeuren) dit snel verhelpen. Belangrijk is dat een grondige reiniging mogelijk moet zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat alle leidingen steeds toegankelijk blijven.


4. Waar staat zo'n ventilatietoestel en hoe ziet dat eruit?

Het ventilatie toestel staat op de plaats waar alle ventilatieleidingen samen komen. Op deze plaats zorgen de geïsoleerde leidingen die naar buiten lopen voor de aan- en afvoer van de lucht. De interne leidingen zorgen voor het verdelen van de verse lucht in je huis of appartement en het afvoeren van de vuile lucht. Meestal hangt de ventilatie-unit zo dicht mogelijk bij de technische koker. Dit kan in de (technische) berging zijn of op zolder.

Doordat er in dit toestel een warmtewisselaar zit, die de warmte uit de vuile lucht haalt en afgeeft aan de verse lucht, is dit een vrij groot toestel. Het vraagt dus wat plaats, gelukkig monteren wij deze steeds tegen de muur.

Een ventilatie unit staat best binnen het beschermd volume van de woning (binnen de isolatieschil). Dit op een goed toegankelijke plaats, zodat je de filters makkelijk kan vervangen indien nodig. Je plaatst deze het best in een berging of een ruimte waar geen mensen slapen of werken want zo’n toestel geeft toch een zeker geluidsniveau af.

Reken op een ingenomen ruimte van 1x1x1 meter, en hou er ook rekening mee dat de ventilatieleidingen in en uit het toestel moeten kunnen vertrekken. Voorzie een stopcontact in de nabijheid van het toestel, alsook een condens afvoer. Onze interieuradviseurs zullen je zeker een handje helpen met de juiste inplanting van de ventilatie-unit. Het is een groot toestel, maar ook erg belangrijk om gezonde lucht in je woning te kunnen verzekeren.


5. Maakt ventilatie lawaai?

Ja, maar fluiten of luchtlawaai kan vermeden worden door een goed ontwerp. Juist gedimensioneerde ventilatieleidingen zorgen hiervoor. Een goed ontwerp wordt verzekerd door een goed ventilatie-ontwerp, gevolgd door een goede plaatsing (coördinatie) en inregeling.


6. Hoe kies ik de beste plaats voor mijn ventilatieroosters?

Het correct plaatsen van de ventilatieroosters is een kunst op zich. Hierbij moeten we deze vraag opsplitsen in twee delen:

Waar plaatsen we de buitenroosters?

Met buitenroosters wordt bedoeld de aanzuig van verse lucht en de uitblaas van vuile lucht. Dit gebeurt buiten de woning. Wij proberen deze zo veel als mogelijk via de centrale koker in de woning naar het dak te leiden. Waar ze als buizen (op plat dak) of als dakkappen (hellend dak) voldoende ver van elkaar geplaatst worden. De minimale afstand tussen buizen moet 3 meter bedragen, om te vermijden dat de vuile lucht weer wordt aangezogen en er dus 'kortsluiting' ontstaat. 

En waar plaatsen we de binnenroosters?

Binnen plaatsen we de toevoer van de verse lucht altijd in de zogenaamde droge lokalen (bv living, slaapkamers). Dit zijn de plaatsen waar er geen vocht geproduceerd wordt. De afvoerroosters worden dan weer in de natte ruimtes geplaatst (badkamer, keuken, was berging). Voor beide worden de roosters in het plafond voorzien. Ideaal worden deze zo ver mogelijk van de deur van het lokaal geplaatst (diagonaal) en ook zo ver mogelijk van elkaar (anders kan opnieuw kortsluiting ontstaan). De verse lucht stroomt bijvoorbeeld binnen via de leefruimte. Langs de kier in de deur van de leefruimte stroomt die verse lucht door naar de hal en zo ook naar het toilet. Vervolgens wordt de lucht uit het toilet afgezogen naar buiten. Zo worden alle ruimtes in je woning, en dus ook jij, continu van verse lucht voorzien.


7. Waar lopen de leidingen van mijn ventilatie?

Doorgaans plaatsen wij de leidingen van de ventilatie in de vloer-opbouw van het bovenliggende verdiep, en boren we een gat naar beneden voor het plaatsen van de ventilatierooster. Zo winnen we plaats en hoeven we geen valse plafonds te voorzien.

De leidingen die we hiervoor gebruiken zijn ovaal van vorm, en hebben een antistatische en antibacteriële binnenlaag.


8.Hoe zit het met het onderhoud van mijn ventilatiesysteem?

Elk systeem in je woning vergt onderhoud, ook het ventilatiesysteem. Hieronder vind je enkele adviezen voor het goed onderhouden van jouw systeem.

  • 3 maand na de oplevering van je woning worden de filters nagekeken. Vanaf dan raden we aan om de filters eenmaal om de 3 maanden te stofzuigen.
  • Je vervangt ze na 6 à 9 maanden.
  • Reinig ook de ventielen, eenmaal om de 6 maanden.

Van zodra je in je nieuwe woning intrekt kan je onderstaand onderhoudsschema gebruiken als leidraad (eventueel te gebruiken via een onderhoudscontract)


Wil je graag nog meer informatie over balansventilatie?

Stuur je vraag of vragen door naar duurzaam@durabrik.be.

<< Ga terug naar de pagina Duurzaamheid