Ga voor een warmtepomp

Het gebruik van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen wint steeds meer aan belang. Maar wat doet een warmtepomp eigenlijk? Wat verbruikt een warmtepomp? En wat brengt het op? Lees er hieronder alles over.

1. Wat is de functie van een warmtepomp?

Een warmtpomp is een toestel dat laagwaardige warmte uit de omgeving haalt (uit lucht, water of grondwarmte) en die 'oppompt' naar hoogwaardige warmte, die je vervolgens kan gebruiken in je woning (een duurzame vorm van verwarming). Een warmtepomp werkt op elektrische energie.

Het toestel brengt maar liefst 4 maal meer energie op dan dat het nodig heeft om te werken. Want voor 1 kiloWatt (kWh) aan elektriciteit produceert de warmtepomp 4 kWh aan warmte.
We raden aan om steeds een warmtepomp te combineren met zonnepanelen want dan wordt de stroom die de warmtepomp verbruikt gratis opgewekt! De elektriciteit de die warmtepomp nodig heeft om te verwarmen of te koelen is afkomstig van de zon. Je huis is dan energieneutraal! Bovendien wordt er tijdens het proces ook geen CO2 uitgestoten. Alleen maar voordelen! 


2. Kies ik voor een gaswandketel of een warmtepomp?

Elektriciteit in België is nog steeds duurder dan gas. Een gaswandketel zal dus goedkoper verwarmen dan een warmtepomp op elektriciteit. Behalve wanneer de elektriciteit opgewekt wordt door de zonnepanelen op je dak! Als je het verbruik van de warmtepomp compenseert met zonnepanelen, dan wordt niet alleen je elektriciteit maar ook je verwarming gratis. Op die manier kan je besparing oplopen tot tienduizenden euro's over de hele levensduur van je woning.

Bovendien wordt er steeds meer aandacht besteedt aan het E-peil van een woning. Het geeft de energieprestatie van de woning weer. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning (meer info hierover lees je hieronder).3. Wat is de impact van een warmtepomp op het E-peil?

De impact is afhankelijk van een aantal zaken:

 • Kwaliteit van de warmtepomp
 • Manier van opwarmen van het sanitair water
 • Coëfficient Of Performance (COP), of het rendement van de warmtepomp

Wij plaatsen kwalitatieve warmtepompen waarbij je erop kan vertrouwen dat deze het E-peil van je woning met 10 punten doet dalen ten opzichte van een woning met een gaswandketel. 

 

 

4. Wat is de terugverdientijd van een warmtepomp?

De kost voor een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen kan wel oplopen. Maar je moet het anders bekijken. Als we de jaarlijkse besparing aan energie vergelijken met de meerkost op een hypothecair krediet, dan zien we in de meeste gevallen dat de besparing hoger ligt dan de extra kosten. Deze besparing is al zichtbaar vanaf het eerste jaar, en neemt toe met de stijging van de energieprijzen.

Volgens ons is de lucht/water warmtepomp de pomp met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Deze pomp kan aangesloten worden op je vloerverwarming en zorgt er ook voor dat je je woning kan koelen (actieve top-cooling). Deze pomp heeft in vergelijking met de geothermische warmtepomp dezelfde functie en dat voor een veel lagere kost. 

5. Welke types zijn er en welke kies ik voor mijn woning?

Er zijn heel veel verschillende soorten en merken. Toch zijn er 3 meest voorkomende types:

Lucht/lucht warmtepomp

Deze warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht en geeft ze via de lucht binnen in de woning weer af. Hier is steeds een buitenunit nodig. Deze warmtepomp heeft vaak ook een actieve koelfunctie.

Lucht/water warmtepomp

Ook deze pomp haalt de warmte uit de buitenlucht en geeft ze via een hydraulisch systeem binnen in de woning terug af (via vloerverwarming). Ook hier is een buitenunit nodig.

Grond/water of geothermische warmtepomp

Deze pomp haalt de warmte uit de ondergrond en geeft ze via een hydraulisch systeem binnen in de woning terug af (via vloerverwarming). Hier is geen buitenunit nodig, maar wel een ondergronds leidingnet van ofwel verticale (diepteboringen) of horizontale leidingen (grondwarmte-captatienet). Het voordeel aan dit type is dat deze warmtepomp je woning passief kan koelen. De pomp kan namelijk ook de koelte van de grond benutten.

Het type van de warmtepomp wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gasketel, steeds bepaald volgens de warmtevraag van de woning. De pomp werkt het beste als het af te leveren vermogen afgesteld is op het benodigde vermogen. Op die manier zal de pomp minder aan- en uitvallen (pendelen) en zal deze rendabeler en langer werken.

Het berekenen van dat vermogen is een gespecialiseerd werkje dat het best wordt bepaald op basis van een warmteverliesberekening. Zo ben je zeker dat de gekozen warmtepomp overeenstemt met de noden van je woning. Wil je hier graag meer informatie over? Geef dan een seintje via duurzaam@durabrik.be


6. Kan ik koelen met mijn warmtepomp?

Met de hierboven vermelde types kan je huis ook gekoeld worden. We onderscheiden 2 soorten koeling:

Actieve koeling, actieve top-koeling

 • Type: lucht/lucht warmtepomp & lucht/water warmtepomp
 • Werking: de werking van de warmtepomp wordt omgedraaid. Nu vormt niet de buitenlucht de energiebron, maar wel lucht in je huis. De ingebouwde compressor haalt de warmte uit je huis en geeft deze terug af aan de buitenlucht of aan de ondergrond (bij een lucht/water WP)
 • Koeling: de WP kan continu gekoeld water tot 18°C aanmaken bij actieve top-koeling, ideaal om door de leidingen van je vloerverwarming te sturen. Gewone actieve koeling kan lucht afkoelen tot 7°C (=AIRCO)
 • Temperatuur: de temperatuur kan 2 à 4°C dalen bij actieve top-koeling en 10 tot 15°C bij gewone actieve koeling.
 • Verbruik: de compressor gebruikt elektriciteit om te koelen, actieve koeling is dus iets minder energiezuinig.

Passieve koeling

 • Type: grond/water warmtepomp
 • Werking: de warmtepomp gebruikt de koelte uit de ondergrond om een frisse temperatuur te verspreiden in je huis. De temperatuur in je huis daalt en de opgenomen warmte wordt via het water van de vloerverwarming teruggegeven aan de ondergrond. Die warmte wordt opgeslagen en kan je later gebruiken om je huis terug te verwarmen (winter).
 • Koeling: we noemen dit ook wel natuurlijke koeling omdat enkel de circulatiepomp elektriciteit verbruikt.De warmtepomp zelf wordt hiervoor niet geactiveerd. De temperatuur dat door het vloersysteem circuleert is +/- 15°C.
 • Temperatuur: de temperatuur in je woning kan zo'n 2 à 4°C dalen. 
 • Verbruik: enkel de circulatiepomp verbruikt elektriciteit om het koele water door het buizennet te verplaatsen. Dit is een zeer energiezuinige werking, aangezien de warmtepomp zelf niet geactiveerd wordt.

Actieve top-koeling en passieve koeling zijn niet hetzelfde als actieve koeling. Actieve koeling is hetzelfde als een airconditioningsysteem. Een AIRCO zal de koelte als een koude tocht in de omgevingslucht van je huis verspreiden. Dit gebeurt enkel bij de lucht-lucht warmtepompen (ook AIRCO heaters genoemd). Koelen met een lucht/water of grond/water warmtepomp gebeurt via de leidingen van je vloerverwarming. Hierbij wordt de koelte eerst afgegeven aan je vloer en dan aan de omgeving. Je krijgt vervolgens een gelijkmatige verdeling van de koelte en dus een beter comfort. Omdat de vloer niet te koud mag worden (min 18°C, anders ontstaat het risico op condensatie) is het bereik van deze koeling 2 à 4°C. Dit is vaak voldoende om de warmste periodes van het jaar comfortabel te overbruggen.


Wil je graag nog meer informatie over de warmtepomp?

Stuur je vraag of vragen door naar duurzaam@durabrik.be.

<< Ga terug naar de pagina Duurzaamheid