Parkeerhaven of parkeerpocket

Iedereen wil graag in een rustige buurt wonen. Een plaats waar je geen drukte ondervindt van voorbijrijdende en geparkeerde wagens en waar je je kinderen zonder zorgen kan laten spelen. Daarom hebben steeds meer verkavelingen een centrale parkeerplaats.


1. Wat is een parkeerhaven?

Niemand zal ontkennen dat de auto één van de grootste boosdoeners is als het gaat om vervuiling. Nog te vaak wordt de wagen gebruikt wanneer een meer duurzaam alternatief aangewezen is. Korte verplaatsingen zijn veel efficiënter te voet, of met de fiets. Toch gebeuren deze verplaatsingen nog te vaak met de wagen. En nog vaker als de wagen voor de deur staat. Daarom wordt er steeds meer aandacht besteed aan een parkeerhaven of een parkeerpocket bij een nieuwe verkaveling.

Ook bij onze nieuwbouwprojecten proberen we steeds een parkeerpocket te integreren. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je jouw boodschappen nog aan je voordeur kan uitladen. Eens uitgeladen is het dan de bedoeling dat de auto plaats maakt voor de spelende kinderen in de straat, en naar de centrale parkeerplek gaat. Een bijkomend voordeel is de plaats besparing voor de buurt doordat er geen garage of vaste oprit aanwezig is.


2. Kan ik een elektrische laadpaal krijgen aan of bij mijn woning?

Als je een oprit of een garage hebt aan je woning, dan kan je kiezen om daar een elektrische laadpaal te voorzien, die is dan aangesloten aan je eigen elektrische teller. Heb je een private plaats voor je wagen in een van de voorziene parkeerpockets, dan kan je ook daar opteren om een laadpaal te laten installeren. We voorzien aan de parkeerpockets de nodige wachtbuizen en zorgen ervoor dat de juridische vereisten gecovered zijn. In enkele van onze woonprojecten voorzien we zelf al een laadpaal in samenwerking met de stad of gemeente.


3. Ontdek enkele van onze projecten die beschikken over een parkeerpocket!