Bouw en bescherming

Als je een nieuwbouwwoning of -appartement bouwt ben je beschermd door de 10-jarige aansprakelijkheid en de Wet-Breyne. Maar wat houdt dit precies in?

Soorten bescherming bij de aankoop of bouw van een huis

Je bent het er waarschijnlijk mee eens dat de aankoop van een woning een belangrijke investering is. Het geld dat je in de woning investeert moet goed besteed zijn. Dat betekent onder andere dat je na je aankoop niet voor verrassingen wil staan. Toch kan het gebeuren. In dit artikel gaan we na hoe je je daartegen kan beschermen.

Twee soorten ‘bescherming’, twee soorten gebreken, één belangrijk onderscheid.

Je hebt waarschijnlijk hier en daar al verhalen gehoord van mensen die in de problemen kwamen eenmaal ze hun intrek namen in de woning die ze kochten omdat ze plots op gebreken stootten. Maar het goede nieuws is dat je als koper eigenlijk redelijk goed beschermd bent in België. Toch is het belangrijk dat je je vooraf goed informeert over hoe alles in elkaar zit. En dat kan je via dit artikel doen. Volg dus even goed mee.

Er zijn twee soorten bescherming:

 • De tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten, bouwfirma’s enzovoort
 • De Wet-Breyne

En twee soorten gebreken:

 • Ernstige gebreken die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen (denk aan scheuren in een muur)
 • Lichte gebreken (zoals problemen met de geluidsisolatie)

Veel mensen halen dit alles door elkaar, waardoor ze niet goed geïnformeerd zijn en hun rechten onvoldoende kennen. Laten we alles even naast elkaar leggen, zodat je niet voor verrassingen hoeft te staan in de toekomst.


Tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid is een stevige bescherming waar je sowieso van geniet, of je nu via een bouwfirma zoals Durabrik of rechtstreeks met een aannemer en architect werkt. Deze aansprakelijkheid dekt enkel ernstige gebreken die verband houden met de stabiliteit. Denk hier aan:

 

 • Ernstige vochtinfiltratie die het gebouw aantast
 • De bodem die ongeschikt blijkt om op te bouwen
 • Problemen met de fundering
 • Ernstige scheuren in de muren
 • Verzakking van het gebouw
 • Je woning is plots verdwenen

Dit betekent concreet dat wat vocht tussen het dubbelglas in je ramen niet onder deze aansprakelijkheid valt. De stabiliteit van het gebouw is hierdoor niet in gevaar gebracht.

Maar wat dan? Wat indien je een gebrek hebt, dat niets met de stabiliteit te maken heeft, maar voor jou toch belangrijk is? Deze zogenaamde “lichte” gebreken kunnen zichtbaar zijn (in dat geval moet je er méteen tijdens de oplevering melding van maken en daar akte van laten nemen), of ze kunnen verborgen en onzichtbaar zijn tijdens de oplevering. Denk hier ook aan problemen met de geluidsisolatie die je pas kan vaststellen eens je je intrek in de woning neemt. Ook hier word je beschermd, maar enkel indien het gebrek verborgen was én voldoende groot is (met andere woorden, indien je ze nooit zou aanvaard hebben als je het tijdens de oplevering ontdekt had).

Je voelt natuurlijk al aan dat het in dit geval eerder aan de rechter zal zijn om uit te maken wat “voldoende groot” is en wat niet. Vandaar dat het belangrijk is dat je met de juiste firma in zee gaat. Kies bij voorkeur een bedrijf dat al lang bestaat. Aannemers die het minder goed met hun opdrachtgevers voor hebben verdwijnen met de noorderzon, veranderen van naam en bestaan met andere woorden niet lang. Je bent ook niet veel met de tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken indien de aannemer die je koos ondertussen de boeken moest sluiten. Ook daarvoor is het belangrijk dat je een financieel stabiel bedrijf kiest dat al lang bestaat.

Indien je op een gebrek stoot, neem dan altijd eerst contact op met de bouwfirma of aannemer. Mogelijk kan het méteen (de bouwfirma herstelt het gebrek) of met een minnelijke schikking (buiten de rechtbank) opgelost worden. Wil de bouwfirma of aannemer niet meewerken, dan kan je naar de rechter stappen.


De Wet-Breyne

Vele mensen verwarren deze wet met de tienjarige aansprakelijkheid, maar het zijn dus wel degelijk twee verschillende soorten van bescherming. Indien je zelf met een aannemer en architect in zee gaat (en dus zelf de touwtjes volledig in handen houdt), dan word je niet door de Wet-Breyne beschermd!

Om beschermd te zijn moet je:

 • de volledige woning door één aannemer of promotor laten bouwen
 • op plan kopen (sleutel op de deur)
 • één of meerdere stortingen uitvoeren vóór de voltooiing van het gebouw

Deze wet werd specifiek in het leven geroepen om je te beschermen tegen malafide bouwbedrijven die onrechtmatige voorwaarden opnemen in de contracten, timings niet respecteren, te veel voorschot vragen enzovoort.

Ook hier moet je alert blijven, want sommige bouwfirma’s gaan proberen om via een achterpoortje niet onder deze wet te vallen (dat is bijvoorbeeld het geval indien je “casco” koopt en het pand nog niet volledig afgewerkt werd). Let er dus goed op, vooraleer je met iemand in zee gaat, dat je weldegelijk ook de bescherming van deze wet kan genieten. Bij Durabrik is dat bijvoorbeeld altijd het geval.


Wil je nog meer informatie rond een nieuwe woonst? 

Iedereen die besluit om niet te huren moet ooit de keuze maken tussen bouwen, kopen of renoveren. Ontdek hier de voordelen en nadelen van de verschillende opties.
Bovendien kan je er gratis onze infogids downloaden met allerlei praktische tips over bouwen en verbouwen. 

Bouwen, verbouwen of kopen