Woonproject biedt meerwaarde aan de buurt

Durabrik nieuws

De Wase gemeente Moerbeke koestert de ambitie om een absolute modelgemeente te worden, waar het aangenaam en rustig wonen is, in een groene omgeving. Ook Durabrik draagt hier zijn steentje toe bij, met de ontwikkeling van een prachtige woonwijk op de site van de vroegere suikerfabriek. Op de plek in Moerbeke waar jarenlang een suikerfabriek het landschap domineerde, verrijst binnenkort een nagelnieuwe woonwijk met een variatie van woongelegenheden. De heroriëntatie van de site van de suikerfabriek kadert in het Masterplan 2050 voor de gemeente. Koen Mertens, schepen van Ruimtelijke Ordening, legt uit wat de bedoeling is.

Masterplan voor toekomstig Moerbeke

“Moerbeke is een fijne woongemeente, met een landelijke ligging tussen Antwerpen en Gent en een dorpse schaal. Voor werkgelegenheid en toekomstige ontwikkelingen is Moerbeke lange tijd afhankelijk geweest van de suikerfabriek op haar grondgebied. Nu deze er niet meer is, formuleert Moerbeke zijn eigen toekomst. Belangrijk doel is om een fijne woongemeente te blijven.

Het masterplan biedt niet alleen een antwoord op specifieke uitdagingen voor onze gemeente, zoals de toenemende verkeersdrukte in de kern en de gevolgen van de klimaatverandering, maar het dient ook als referentiekader voor de toekomst. Als we beslissingen nemen over de herinrichting van pleinen, straten of percelen, dan zal het masterplan hierbij onze leidraad zijn.

De bevolking werd nauw betrokken bij de invulling van dit ambitieuze plan. We willen van Moerbeke een modelgemeente maken. Dan is het niet meer dan logisch dat je de inwoners om hun mening en input vraagt. Het masterplan biedt een brede visie over hoe de toekomst van wonen en werken er in onze gemeente uit kan zien.” 

Oase van rust

Een van de projecten in het masterplan is de herbestemming van de site van de vroegere suikerfabriek, vlak aan de Moervaart. “De woonwijk die Durabrik ontwikkelt zal de site omtoveren van een saaie, industriële omgeving tot een oase van rust en gezelligheid. Een aantal kleine aanlegsteigers, trage wegen en een slimme doorgang naar het nieuwe gemeentepark creëren een buurt waar de bewoners maximaal kunnen genieten en ook alles dichtbij hebben.” Naast wooneenheden krijgen ook handelszaken en kmo’s een plaats op de percelen van de suikerfabriek.

Groene gordel

De komende vier jaar ondergaat de site een complete metamorfose. Meer groen vormt daarbij de rode draad. Koen Mertens: “We creëren een groene gordel, met een wandel- en fietspad langs de Moervaart. Verschillende straten worden verlengd met een groene doorsteek naar de vaart. De oude spoorweg is nu een regionale fietsroute. Kortom, we willen de site en heel onze gemeente verder opwaarderen tot een plaats waar het geweldig wonen is. Moerbeke is één van de weinige gemeenten in Vlaanderen waarvan de kern nog echt omgeven is door weiden, akkers en bos. Die natuur willen we laten doordringen tot het centrum en de nieuwe woonkernen zodat onder meer de bewoners van de buurt van de suikerfabriek er volop van kunnen genieten.”

Ontdek het project vanuit de lucht

 
Ontdek ons woonproject in Moerbeke

Ben je op zoek naar een woning op een toplocatie? De appartementen in Moerbeke bieden een prachtig uitzicht op de groene oevers van de Moervaart.

Bekijk woonproject Moerbeke

Dit vind je vast ook interessant!